Pracownia wikliny

Pracownia wikliniarska powstała w 2008 r. W ramach zajęć prowadzonych w pracowni wikliniarskiej uczestnicy uczą się i doskonalą umiejętności wyplatania koszy i przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z witek wiklinowych i z wikliny papierowej. Powstają tutaj kosze, doniczki, osłonki, pudełka.

Każdy uczestnik zajęć jest inny i inne są też jego upodobania, preferencje spędzania czasu, jak również możliwości. Dlatego też w pracowni wikliniarskiej wykorzystuje się również inne materiały i metody pracy służące usprawnianiu w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczące koncentrację uwagi i cierpliwość. Podczas zajęć mile widziana jest również kreatywność i ekspresja twórcza samych uczestników.

Wyroby wykonane przez naszych podopiecznych sprawiają im dużo satysfakcji i zadowolenia, a prezentowane na wystawach, kiermaszach budzą podziw i zainteresowanie.