Pracownia robótek ręcznych

Działania w pracowni mają charakter terapeutyczny. Czynności podejmowane przez podopiecznych w pracowni robótek ręcznych pozwalają na rozwijanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, odreagowanie negatywnych emocji, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni przy tworzeniu prac różnorodnymi technikami, dbanie o estetykę przy wykonywaniu prac i w otoczeniu, rozwijanie wytrwałości i skupienia uwagi oraz doskonalenia umiejętności pracy w grupie- uwrażliwienie na potrzeby i możliwości kolegów.
Prowadzone w pracowni zajęcia pozwalają na tworzenie wielu efektownych wyrobów i ciekawych prac z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Powstałe podczas zajęć prace cieszą się dużym zainteresowaniem, prezentujemy je na okazjonalnych wystawach, kiermaszach czy festynach, zdobią też nasz Dom. Zajęcia sukcesywnie rozszerzane są o nowe techniki pracy, takie jak magic ring, amigurumi oraz nowe materiały dotychczas niewykorzystywane: t-shirt yarn, ozdobne sznurki makramowe.

Podczas zajęć w pracowni robótek ręcznych kształtuje się i utrwala następujące umiejętności:

  • posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, centymetr),
  • szycie ręczne (ściegami krawieckimi i ozdobnymi),
  • haftowanie różnymi ściegami,
  • stosowanie zasad kompozycji pracy (dobór koloru i faktury tkaniny),
  • robótki szydełkowe, prucie i zwijanie wełny,
  • wykonywanie kartek świątecznych z wykorzystaniem różnych technik,
  • wykonywanie pomponów z włóczek i wykorzystanie ich do różnych dekoracji,
  • wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych i użytecznych(obrazy, serwetki, podkładki, stroiki)

W pracowni prowadzone są treningi samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych i spędzania czasu wolnego.