Kadra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie zatrudnia sześciu wykwalifikowanych terapeutów. Każdy posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe specjalizacje. Ponadto terapeuci uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i kursach cały czas podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając nowe umiejętności.

Pracę Środowiskowego Domu Samopomocy koordynuje kierownik Domu.

Terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kierownikiem Domu tworzą zespół wspierająco-aktywizujący. Pracę terapeutyczną wspiera opiekun osób niepełnosprawnych. Finansami ŚDS zajmuje się główny księgowy, a sprawami techniczno-remontowymi oraz transportem zajmuje się nasz kierowca-konserwator.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem.

 • Dulewicz Edyta – kierownik
 • Maksymowicz Beata – główna księgowa

Terapeuci:

 • Ogórska Anna
 • Grycz Agnieszka
 • Płucienniczek Joanna
 • Winczewska Kornelia
 • Grzybek Katarzyna
 • Białek Katarzyna
 • Ewelina Janicka
 • Jolanta Sienkiewicz

Kadra wspierająca:

 • Mazurkiewicz Ryszard – kierowca-konserwator
 • Wyszpolska Natalia – opiekunka

Ponadto korzystamy w usług:

 • Białek Dorota – psycholog
 • Matławski Tomasz- psychiatra