O nas

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne poprzez:

– terapię zajęciową tj.

* indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne we wszystkich pracowniach umożliwiające rozwijanie zainteresowań oraz talentów uczestników,

* zajęcia wspólne (muzykoterapia, choreoterapia, zajęcia komputerowe, sportowe, dogoterapia)

– terapię ruchem – zajęcia indywidualne i grupowe. Ćwiczenia ruchowe na sali gimnastycznej oraz w pracowni rehabilitacyjno-sportowej na specjalistycznym sprzęcie, a także zajęcia na świeżym powietrzu (rajdy piesze, rowerowe, zawody sportowe, spacery, ćwiczenia na sprzęcie sportowym w przestrzeni miejskiej, planty miejskie oraz stadion) oraz silwoterapia (wyjścia do parku, wyjścia do lasu),

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia relaksacyjne, masaże

– kulturoterapię – udział uczestników w różnego rodzaju zajęciach kulturalnych organizowanych przez terapeutów oraz na zaproszenie innych instytucji (wyjścia do Biblioteki, do Goleniowskiego Domu Kultury na wystawy oraz przedstawienia teatralne, koncerty i występy artystyczne)

a także współpraca i projekty z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, udział w kiermaszach, akcjach charytatywnych .