Kartka dla kolegi

W okresie przedświątecznym podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy wykonywali wiele prac
o tematyce wielkanocnej. Najważniejsze zadanie przed Wielkanocą było jednak dla nich zaprojektowanie
i wykonanie kartki świątecznej. Każdy wylosował nazwisko osoby, do której trafiła wykonana własnoręcznie kartka z życzeniami.